Musí smlouva obsahovat místo a čas jejího uzavření?

19. října 2022

Právo a compliance

Asi každý jsme se setkali s tím, že smlouvy nebo prohlášení jsou zakončena uvedením místa a data, kde je k nim připojen podpis účastníků. Tento řádek bývá zpravidla ponechán k doplnění vlastní rukou až při samotném aktu podpisu. Považujeme to za zcela samozřejmé, ale s rozvojem elektronického jednání a podepisování přirozeně nastávají potíže. Jsou tyto údaje na smlouvě nezbytné a jakou mají vlastně funkci?

Smlouvy jsou uzavřené ve chvíli, kdy je návrh obsahu smlouvy, který připraví jedna strana, přijat druhou stranou bez dalších výhrad. Může jít o nabídku, návrh nebo i formu dotazu. Pokud se tedy zeptám kolegy, jestli mi do zítra půjčí 500 Kč a on mi ze své prkenice podá bankovku s tajuplným úsměvem Boženy Němcové, uzavřeli jsme smlouvu o zápůjčce. Každá smlouva podle svého druhu musí obsahovat tzv. povinné náležitosti. Tedy některé doplňující údaje, na kterých se obě strany musí povinně dohodnout, aby smlouvě nic nechybělo a nebyla neplatná.

Možná vás překvapí, že místo a datum uzavření smlouvy však mezi povinné náležitosti obecně nepatří. Uvádění místa podpisu je čistě historickou zvyklostí, pro platnost nebo účinnost právního jednání nemá tato hodnota význam. Dokonce ani chybějící datum podpisu smlouvy nezpůsobí její neplatnost. Časový údaj nám ale může chybět v budoucnu, třeba když budeme chtít spočítat promlčecí lhůtu nebo pokud dojde k jiným sporům.

Nebylo by pravidlo bez výjimky. Tou je zvláštní druh smlouvy, který najdeme v občanském zákoníku. Jedná se o smlouvu o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby, typicky případy tzv. timeshare. Taková smlouva na základě požadavků příslušné evropské směrnice výslovně vyžaduje údaje o místu i datu uzavření.

Pokud tak chcete uzavírat jakékoli ostatní smlouvy elektronicky, můžete z nich údaj o místu podpisu s klidným svědomím odstranit. Navíc, DigiSign v rámci své auditní stopy otiskne k elektronickým podpisům i údaj o času připojení podpisu a podle uživatelského nastavení případně připojí i časové razítko, které jednoznačně potvrdí skutečný okamžik podpisu a tedy přijetí smlouvy. Proto je možné z návrhů smluv odstranit i obvyklé určení “dne” podpisu, protože tento časový údaj bude mnohem přesněji doplněn v rámci datové vrstvy vzniklého dokumentu podepsaného přes Digisign.


Autor článku
Mgr. Tomáš Pauch · CEO a advokát v eLegal

Tomáš nejradši předává své know-how start-upům, aby jim pomohl s rozjezdem podnikání, a zkušeným podnikatelům, aby jim ho usnadnil a pomohl zamezit právním tahanicím. Jako ryba ve vodě je ve světě IT, technologií, inovací a businessu.

Sdílení

Vyzkoušejte DigiSign

Budoucnost je digitální. Podepisujte Digisignem

Dnešní doba je na digitalizaci firmy nejlepší. Všechno už řešíme na dálku a elektronicky – online nákupy, práci z domu, dovážku jídla. Začněte i (ve firmě) podepisovat digitálně.

Rychlé pro vás, jednoduché pro klienty. Zvládne to každý s mobilem.

Do 5 podpisů měsíčně zdarma.

Uplatníte ve všech oborech na 99 % dokumentů.

Vyzkoušet DigiSign